Algemene Voorwaarden

Algemene informatie

Eurocoinhouse
Slettenhaarsweide 51
7442 CR  NIJVERDAL
0548-618384
info@eurocoinhouse.com
NL111317411B01
Kamer van Koophandel : 08135214

Ons aanbod

Het kan zijn dat een product nog vermeld staat op de website, maar dat dit is uitverkocht. Eurocoinhouse (hierna onder verder te noemen ondernemer) zal in dit geval proberen het product na te leveren voor dezelfde prijs. Wanneer de ondernemer het product niet zal kunnen naleveren voor de aanvankelijk afgesproken prijs zal deze contact opnemen met de consument om te overleggen of de consument de order wil annuleren of de nieuwe prijs aanvaardt. Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van typefouten. Mocht een prijs niet goed vermeldt staan op de website dan zullen wij hierover vooraf contact opnemen met de consument en de prijs aanpassen. 

Verzending

Alle artikelen die niet door de brievenbus passen worden aangetekend verstuurd. Het kan zijn dat het systeem bij deze artikelen de verkeerde portokosten vermeld op de bevestiging. Dit wordt door de ondernemer dan handmatig aangepast.

Prijzen

Al onze prijzen zijn netto prijzen, en exclusief verzendkosten. Voor de verzendkosten verwijzen wij u naar het overzicht ‘Winkelen & Bestellen ’.

Leveringen 

De ondernemer levert normaliter binnen 24 uur, voor 16.00 uur besteld, de volgende dag in huis. De ondernemer behoudt zich het recht voor om hiervan af te wijken. De ondernemer levert per post of per koerier. Mocht de consument kiezen voor een andere manier van verzending dan de standaard verzendingen van de ondernemer dan kunnen hiervoor extra kosten in rekening worden gebracht. 

Betaling

De betalingstermijn van de ondernemer is direct na ontvangst van de goederen (munten). Zolang de goederen niet betaald zijn blijven deze eigendom van ondernemer. De ondernemer houdt zich het recht voor om op de betalingstermijn (na ontvangst van de munten) een uitzonderingen te maken en de consument te vragen om een vooruitbetaling. Indien de betaling na 10 werkdagen niet is bijgeschreven op de rekening van de ondernemer wordt door de ondernemer de bestelling(en) geannuleerd.

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons:

Eurocoinhouse
Slettenhaarsweide 51
7442 CR  NIJVERDAL
0548-618384
info@eurocoinhouse.com

via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogste stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via dit formulier. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzonderingen van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betalingsmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Privacy verklaring

De ondernemer zal strikt vertrouwelijk omgaan met de gegevens van de consument. Deze zullen niet openbaar, of gebruikt worden voor andere doeleinden zonder toestemming van de consument. Alle informatie is te vinden in onze Privacy Policy .

Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.