Privacy Policy

Privacy policy
 
Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. 
 
1. Bedrijfsgegevens
 
Naam bedrijf: Eurocoinhouse
Website: https://www.eurocoinhouse.com
Inschrijfnummer KvK: 08135214
BTW-nummer: NL111317411B01
 
Eurocoinhouse is de verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp).
 
2. E-mailadres
 
a. Wij kunnen u, in het kader van een gesloten overeenkomst, aanbiedingen doen over soortgelijke producten en diensten, mits u bij het verstrekken hiervan geen verzet heeft aangetekend. De mogelijkheid tot het aantekenen van verzet is vermeld bij het moment van het verstrekken van uw gegevens. Bovendien wordt u in elke communicatie de mogelijkheid geboden om onder dezelfde voorwaarden verzet aan te tekenen tegen verder gebruik van uw e-mailadres.
b. Bij het verzamelen van uw e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer u daarvoor geen toestemming heeft verleend.
 
3. Postadres
 
Wij gebruiken uw postadres alleen voor het verzenden van informatie die u hebt aangevraagd.
 
4. Telefoonnummer
 
Wij gebruiken uw telefoonnummer niet voor commerciële doeleinden.
 
5. Overige persoonsgegevens
 
Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderszins) indien: 
 
1. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor:
    
a. de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst; 
b. de goede invulling van een publiekrechtelijke taak; 
c. de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren), of; 
2. u toestemming heeft gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan. 
 
Wij bewaren uw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld. 
 
6. Bijzondere persoonsgegevens
 
De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties
 
7. Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens
 
a. Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector;
 
8. Veiligheid opslag van gegevens
 
Veiligheidscriteria 
 
a. Op de pagina waar u persoonsgegevens verstrekt wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding.
b. Wachtwoorden worden altijd gehasht opgeslagen.
c. Het verzenden van persoonsgegevens per e-mail gebeurt via een beveiligde verbinding.
d. Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan. Wij garanderen daarom een passend beveiligingsniveau en laten onze site periodiek toetsen.
 
9. Toegang tot uw gegevens
 
Wanneer u inzage wilt in de persoonsgegevens die Eurocoinhouse over u heeft vastgelegd of wanneer u gegevens wilt wijzigen omdat deze onjuist of onvolledig zijn, of deze wilt laten verwijderen of afschermen, dan kunt u per e-mail contact opnemen met Eurocoinhouse via info@eurocoinhouse.com. Eurocoinhouse zal u binnen vier weken meedelen welke persoonsgegevens zij omtrent u verwerkt en of zij aan een eventueel verzoek tot verwijdering, afscherming of verbetering zal of kan voldoen.
 
10. Afmelden nieuwsbrief
 
Bij inschrijving voor onze nieuwsbrief gebruiken we de door u opgegeven gegevens om u de nieuwsbrief toe te zenden. U kunt zich na inschrijving te allen tijden afmelden voor (het ontvangen van) de nieuwsbrief via een link in de nieuwsbrief.
  
11. Contact
 
Als u wenst te reageren op onze Privacy Policy, kun u contact opnemen: 
 
a. Op het volgende e-mailadres: info@eurocoinhouse.com
b. Op het volgende telefoonnummer: 0548618384
 
12. Afbeeldingen

Al onze afbeeldingen zijn afkomstig van Nationale Banken of bedrijven die toestemming hebben gegeven om deze te publiceren. Mocht er onverhoopt een afbeelding foutief gepubliceerd zijn verzoeken wij u dit aan ons door 

te geven en zullen wij deze onmiddellijk verwijderen.

 
Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zal u hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.